Jasper van Nes

Advocaat • Belastingadviseur

Jasper van Nes is advocaat en belastingadviseur. Al meer dan 15 jaar adviseert hij ondernemers over de fiscale en juridische aspecten van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld over het structuren van de onderneming, het aan- of verkopen daarvan, het vormgeven van een samenwerking of ondernemen over de landsgrenzen. Daarnaast staat Jasper zijn cliënten bij wanneer discussie ontstaat met de belastingdienst. Hij is een ervaren gesprekspartner in fiscaal vooroverleg en voert waar geboden de bezwaar- en beroepsprocedure. Hij werkt daarbij pragmatisch en oplossingsgericht. Om zijn cliënten zowel fiscaal als juridisch in de volle breedte bij te kunnen staan, is Jasper in 2017 beëdigd als advocaat.

Hij is lid van (o.a.) de Nederlandse Orde van Advocaten, de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen en de Register Belastingadviseurs, en houdt zich met name bezig met inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen, omzetbelasting, overdrachtsbelasting, erfbelasting, schenkbelasting. Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur, is hij in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op het rechtsgebied belastingrecht. Deze registratie verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Stuur een e-mail LinkedIn profiel
Top