Fiscaal recht

Fiscaal advies, fiscale geschillen en fiscale compliance. Bedrijfsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting en internationaal belastingrecht.

De belastingadviseurs van Van Poppel Croonen van Dijk adviseren en procederen over nagenoeg alles dat door het Nederlandse belastingrecht wordt geraakt. Wij signaleren fiscale mogelijkheden en risico’s voor ondernemers, directies en corporate managers. Wij adviseren hen op een praktische en betrokken manier hoe mogelijkheden kunnen worden benut en fiscale risico’s zoveel als mogelijk kunnen worden vermeden. Omdat een belastingadviseur bij ons tevens advocaat is, kan een advies of standpunt waar nodig ook met verve worden verdedigd.

Fiscaal advies
Een onderneming start, groeit en krimpt. Elke fase heeft zijn eigen fiscale dynamiek. Wij kennen die fases en treffen ondernemers vaak op de ‘overgang’. We denken dan bijvoorbeeld mee over de fiscaal meest aantrekkelijke rechts- en samenwerkingsvorm. Past de juridische structuur nog bij de manier waarop de onderneming wordt gedreven? Aan wie draagt u straks de onderneming over, op welke manier, en bent u daar eigenlijk al klaar voor? Zijn de risico’s op de juiste plaats in de structuur gealloceerd? Wat zijn de fiscale gevolgen van een participatie- of ontslagregeling? Staat de omzetbelasting wel juist op uw facturen vermeld? Wat uw fiscale vraag ook is, wij geven u inzicht in de mogelijkheden en oplossingsrichtingen. Een eenduidig, concreet en begrijpelijk fiscaal advies.

Fiscale geschillen
Het fiscale speelveld waarbinnen een onderneming geacht wordt te opereren, verandert iedere dag. Er wordt in dat opzicht veel van u verwacht.

Het is dan niet vreemd dat er af en toe een verschil van inzicht ontstaat met de belastingdienst. Wij staan u bij wanneer dit leidt tot een discussie. De manier waarop die discussie wordt gevoerd, kan immers van invloed zijn op de uitkomst ervan. Welke informatie legt u over, en op welk moment in het proces? Wat zijn uw rechten? Hoe kunt u het in de aangifte ingenomen standpunt op een goede manier onderbouwen?

Onze fiscalisten zijn niet snel verrast en zien voor elk (potentieel) probleem doorgaans ook wel een uitweg. Ze zijn oplossingsgericht, verkennen de mogelijkheden voor een minnelijke oplossing, maar zullen procederen wanneer dat voor u tot een betere of snellere oplossing kan leiden.

Fiscale compliance
Alle adviezen en standpunten worden uiteindelijk fiscaal relevant op het moment dat ze in een aangifte tot uitdrukking komen. Waar nodig en gewenst, ondersteunen wij u of uw fiscaal intermediair met raad en daad bij het voorbereiden van die aangifte(n).

Wij zijn gespecialiseerd in dit rechtsgebied

Jasper van Nes

Advocaat • Belastingadviseur
Top